Pay It Forward (2000)

 

Ідея дуже цікава і весь час чекаєш на розвиток. Але нажаль усе закінчується рожевими шмарклями…

 

І фільм начебто непоганий, і тим не менш після перегляду є якесь розчарування, наче надурили.

http://www.imdb.com/title/tt0223897/

 

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_pCtXRP1edo&w=640&h=385&hd=1]

Г. Л. Олді. Черный Баламут

Твір доволі монументальний, складається з трьох книг – Гроза в Безначалье, Сеть для миродержцев та Иди куда хочешь.

По суті це “переосмислення” Махабхарати, але ніяк не просто переказ. І хоча герої і події ті самі, тим не менше це новий, неочікуваний погляд на мотивацію і причини вчинків і подій.

Всередені (у другій книзі) трошки все якось нудненько підвисло, але під кінець ситуація виправилася і переборювати себе щоб дочитати не довелося Smile

Мабуть головний недолік – великий обсяг, читати у транспорті буде важкувато, або взагалі неможливо.

У подібному ж стилі (але краще і коротше імхо) в авторів написано “Герой должен быть один”.

Megadeth–2004 – The System Has Failed

Фірмовий звук дісторшена Megadeth – м’який і важкий одночасно.

Композиції все ускладнюються, гітаризмів усе менше. Мабуть так впливає створення композицій на комп’ютері.

Для шанувальників команди навіть не питання чи варто слухати (хоча це вже і не thrash).

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iVqbnFV-wcI&w=480&h=385&hd=1]

WinDbg–корисні команди

Некласифіковані (поки що) команди

Command

Meaning

Exampe

uf

Show function disasembled code

uf main

.asm no_code_bytes

Do not show machine codes in assembler window

Symbols

Command

Variants/Params

Description/Examples

.sympath

.sympath

.sympath+

Display or set symbol search path

Append directories to previous symbol path

.symfix

.symfix

.symfix+ DownstreamStore

Display or set symbol search path

Append directories to previous symbol path

.reload

.reload

.reload [/f | /v]

.reload [/f | /v] Module

Reload symbol information for all modules**

f = force immediate symbol load (overrides lazy loading); v = verbose mode

Module = for Module only

 

**Note: The .reload command does not actually cause symbol information to be read. It just lets the debugger know that the symbol files may have changed, or that a new module should be added to the module list. To force actual symbol loading to occur use the /f option, or the ld (Load Symbols) command.

 

.reload /f @”ntdll.dll”

Immediately reload symbols for ntdll.dll.

.reload /f @”C:WINNTSystem32verifier.dll”

Reload symbols for verifier. Use the given path.

 

Breakpoints

Command

Variants/Params

Description/Examples

bp

bp [Addr]

bp [Addr] [“CmdString”]

 

[~Thrd] bp[#] [Options] [Addr] [Passes] [“CmdString”]

Set breakpoint at address

CmdString = Cmd1; Cmd2; .. Executed every time the BP is hit.

 

~Thrd == thread that the bp applies too.

# = Breakpoint ID

Passes = Activate breakpoint after #Passes (it is ignored before)

 

 

 

 

Memory

Command

Variants/Params

Description/Examples

d*

d[a| u| b| w| W| d| c| q| f| D] [/c #] [Addr]

 

Display memory [#columns to display]

a = ascii chars

u = Unicode chars

b = byte + ascii

w = word (2b)

W = word (2b) + ascii

d = dword (4b)

c = dword (4b) + ascii

q = qword (8b)

f = floating point (single precision – 4b)

D = floating point (double precision – 8b)

dy*

dy[b | d] ..

Display memory [#columns to display]

b = binary + byte

d = binary + dword

d*s

dds [/c #] [Addr]

dqs [/c #] [Addr]

Display words and symbols (memory at Addr is assumed to be a series of addresses in the symbol table)

dds = dwords (4b)

dqs = qwords (8b)

 

Call Stack

Command

Variants/Params

Description/Examples

k

k [n] [f] [L] [#Frames]

kb …

kp …

kP …

kv …

dump stack; n = with frame #; f = distance between adjacent frames; L = omit source lines; number of stack frames to display

first 3 params

all params: param type + name + value

all params formatted (new line)

FPO info, calling convention

 

 

 

 

Register

Command

Variants/Params

Description/Examples

r

r

r Reg1, Reg2

r Reg=Value

 

r Reg:Type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r Reg:[Num]Type

 

 

~Thread r [Reg:[Num]Type]

Dump all registers

Dump only specified registers (i.e.: r eax, edx)

Value to assign to the register (i.e.: r eax=5, edx=6)

 

Type = data format in which to display the register (i.e.: r eax:uw)

ib = Signed byte

ub = Unsigned byte

iw = Signed word (2b)

uw = Unsigned word (2b)

id = Signed dword (4b)

ud = Unsigned dword (4b)

iq = Signed qword (8b)

uq = Unsigned qword (8b)

f = 32-bit floating-point

d = 64-bit floating-point

 

Num = number of elements to display (i.e.: r eax:1uw)

Default is full register length, thus r eax:uw would display two values as EAX is a 32-bit register.

 

Thread = thread from which the registers are to be read (i.e.: ~1 r eax)

 

 

 

 

Exceptions, events and crash analysis

Command

Variants/Params

Description/Examples

.ecxr

 

displays exception context record (registers) associated with the current exception

 

 

 

 

Sources

Command

Variants/Params

Description/Examples

.srcpath

.srcpath

.srcpath+ DIR

Display or set source search path

Append directory to the searched source path

 

 

 

 

Executable

Command Variants/Params Description/Examples
.exepath .exepath

.exepath+ DIR

Display or set executable search path

Append directory to the searched executable path

WinDbg online resources and documentation

MSDN

Інші ресурси

Naked Lunch (1991)

Фільм за відомою книгою письменник-героїнщика Вільяма Бероуза.

Наркотичні переживання, вивернуте світосприйняття, складні сюжетні лінії які розпадаються тисячі друзок і складаються знову у дивної форми фігури.

Стосунки між людьми, і так штучно ускладнені, через призму наркотичної маячні взагалі видаються іншопланетними.

Фільм хороший, але дивитися важкувато, в смислі напружуватися весь час треба щоб не випасти з потягу контексту.

http://www.imdb.com/title/tt0102511/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCx4VN2FYpE

 

Як перевернути С-рядок

С-рядок – масив/послідовність символів що закінчується символом з кодом 0.

void reverse(char*str) 
{ 
  char* end = str; 
  char tmp; 
  if (str) 
  { 
    while (*end++); 
    --end; 
    while (str < end) 
    { 
      tmp =*str; 
      *str++=*end; 
      *end--= tmp; 
    } 
  } 
}

Як прибрати символи-дублікати з С-рядка

Без використання додаткової пам’яті

Починаючи з другого символу для кожного з них перевіряємо чи є такий символ в перевіреному вже рядку. Спочатку в перевіреному рядку лише 1 символ який гарантовано є унікальним.

1 void removeDuplicates(char *str) 2 { 3 int len = strlen(str); 4 if (len < 2) return; 5 6 int tail = 1; 7 for (int i = 1; i < len; ++i) 8 { 9 for (int j = 0; j < tail; ++j) 10 { 11 if (str[i] == str[j]) break; 12 } 13 14 if (j == tail) 15 { 16 str[tail++] = str[i]; 17 } 18 } 19 20 str[tail] = 0; 21 }

З використанням додаткової пам’яті

Просто підраховуємо кількість входжень кожного символу в рядок.

1 void removeDuplicates(char *str) 2 { 3 int len = strlen(str); 4 if (len < 2) return; 5 6 bool hit[256] = { false }; 7 hit[str[0]] = true; 8 9 int tail = 1; 10 for (int i = 1; i < len; ++i) 11 { 12 if (!hit[str[i]]) 13 { 14 hit[str[i]] = true; 15 str[tail++] = str[i]; 16 } 17 } 18 19 str[tail] = 0; 20 }