Знайти k-тий по порядку елемент у двох відсортованих масивах

Задача

Написати функцію яка приймає два відсортовані масиви цілих чисел з унікальними значеннями і знайти k-тий по порядку елемент.

Зробити це треба швидше ніж за лінійний час.

Рішення

Якщо просто мати по індексу на масив і пересувати їх на найменший елемент то усього нам знадобиться k ітерацій.

Так само якщо ми спробуємо злити масиви то не вдасться зробити це швидше ніж за лінійнипй час.

Якщо ж скористатися бінарним пошуком то загальна складність становитиме O(lg M + lg N), де M та N розміри вхідних масивів.

Робимо ми це так:

 1. будуємо індекси i та j такі що i + j == k – 1. Наприклад ділимо відрізки навпіл.
 2. якщо B[j-1] < A[i] < B[j] то A[j] є результатом пошуку
 3. якщо A[i-1] < B[j] < A[i] то результатом буде B[j]
 4. модифікуємо індекси таким чином:
  1. якщо A[i] < B[j] то:
   1. якщо B[j] є останнім елементом у масиві то значення яке ми шукаємо знаходиться в A
   2. інакше пересуваємо j на половину масиву вліво, і рівно на стільки ж позицій пересуваємо i (для того щоб їх сума дорівнювала k)
  2. Робимо схожі перевірки:
   1. якщо A[i] є останнім елементом у масиві то значення яке ми шукаємо знаходиться в B
   2. інакше пересуваємо i на половину масиву вліво, і рівно на стільки ж позицій пересуваємо j
 5. повертаємося до кроку 2.

Код на gist:

Знайти підмасив з найбільшою сумою елементів

Задача

Дано масив цілих чисел. Треба знайти підмасив елементів з найбільшою сумою – тобто знайти і суму і індекси.

Додаткове зауваження. В принципі це доволі відома задача і в мережі можна знайти безліч рішень для неї, наприклад – http://sites.google.com/site/computationalthinking/kadanealgorithm, або http://www.algorithmist.com/index.php/Kadane’s_Algorithm. Але є одна річ на яку треба звернути увагу – усі елементи вхідного масиву можуть бути від’ємними. А цього якраз усі ті наведені реалізації і не враховують.

Тобто треба не лише в масиві { 10, –1, –1, 18, –20, 30 } знайти виділений підмасив, але і в такому як  { –8, –2, –10 } знайти підмасив з одного елемента (-2).

Рішення

void find_the_biggest_subarray( int *a, size_t n, long int &sum, size_t &start, size_t &end) { sum = LONG_MIN; size_t curStart = start = end = 0; if (!a || n == 0) return; long curSum = sum = a[0]; for (size_t i = 1; i < n; ++i) { if (curSum < 0 && a[i] > curSum) { curSum = a[i]; curStart = i; } else { curSum += a[i]; } if (curSum > sum) { sum = curSum; start = curStart; end = i; } } }

Знайти елемент що повторюється у масиві унікальних значень

Задача

У масиві з N елементів присутні усі елементи від 1 до N, але один з них продубльовано. Треба знайти цей елемент за лінійний час без використання додаткової пам’яті.

Рішення

Рішення полягає в тому щоб кожен елемент помістити в ту позицію в масиві яка дорівнює його значенню. Як тільки знайдемо елемент позиція якого вже зайнята таким самим значенням ми знайшли дублікат.

Для кожного елемента масиву з індексом і виконаємо наступні дії:

 1. Беремо поточний елемент x = a[i]
 2. Якщо x == i то збільшити і та повернитуся до кроку 1.
 3. Якщо  a[x] == x то ми знайшли елемент який дублюється, інакше обміняти місцями значення a[i] та a[x] і повернутися до кроку і.
int find_duplicated_item(int*a, size_t n) 
{ 
  int result =-1, x =0; 
  for (size_t i =0; i < n; ) 
  { 
    if (a[i] != i +1) 
    { 
      x = a[i]; 
      
      if (a[x] == x) 
      { 
        result = x; 
        break; 
      } 
      
      a[i] = a[x]; 
      a[x] = x; 
    } 
    else ++i; 
  } 
}

Нормалізувати рядок зі шляхом

Задача

У текстовому рядку вказано шлях до файлу чи директорії. В ньому можуть також зустрічатися дві крапки що позначають директорію на один рівень вгору. Треба прибати усі комбінації з двох крапок так щоб “/dir1/dir3” та “/dir1/dir2/../dir3/” стали ідентичними.

Рішення

Маабуть найпростішим буде рішення з вказівниками для читання та запису. Пересуваємо вказівник для читання доки не знайдемо послідовність “/../”. Далі пересуваємося від знайденої послідовності назад до першого попереднього символу “/” – це буде вказівник для запису.

Потім копіюємо рядок починаючи з позиції (вказвіник для читання + 3) у позицію (вказівник для запису). Після копіювання читання треба продовжити з тієї позиції в яку почали записувати (на випадок якщо у рядку є послідовності з більше ніж двох “..” послідовно).

int remove_double_dots(char *s) { for (char *r = s; *r;) { if (r[0] == '/' && r[1] == '.' && r[2] == '.' && (r[3] == '/' || r[3] == '')) { char *w = r - 1; for (; w >= s && *w != '/'; --w); if (w < s) return -1; char *p = w; r += 3; while (*w++ = *r++); r = p; } else { ++r; } } return 0; }

У такого рішення є недолік – частини рядку постійно копіюються і при великій кількості “..” цей алгоритм буде неефективним.

Для покращення ми можемо зробити наступне. Кожного разу коли знаходимо у рядку символ “/” за яким йде звичайна директорія додаємо адресу цієї піддиректорії у спеціальний масив. Коли ж знаходимо послідовність “/../” то вилучаємо з масиву останній елемент і пропускаємо знайдену послідовність. Таким чином ми знаходимо адреси усих піддиректорій за один прохід.

Далі треба послідовно скопіювати усі піддиректорії з масиву у результуючий рядок.

int remove_double_dots_with_stack(char *s) { size_t slashes = 0; for (char *p = s; *p; ++p) { if (*p == '/') ++slashes; } if (slashes == 0) return 0; std::vector<char*> words(slashes + 1); size_t word = 0; for (char *p = s; *p; ) { if (*p == '/') { if (p[1] == '.' && p[2] == '.' && (p[3] == '/' || p[3] == '')) { if (word > 0) { --word; p += 3; } else { return -1; } } else { words[word++] = ++p; } } else { ++p; } } char *w = s; for (size_t i = 0; i < word; ++i) { *w++ = '/'; for (char *p = words[i]; *p && *p != '/'; ++p) { *w++ = *p; } } *w = ''; return 0; }

Чи є один рядок здвинутим іншим рядком

Задача

Треба визначити для двох рядків чи є один з них результатом циклічного зсуву символів іншого рядка.

Рішення

Якщо додати до першого рядка його копію то другий рядок має бути підрядком сумарного рядка, якщо звісно це ті ж самі рядки.

 
bool IsRotation(char *s1, char *s2)
{
  bool result = false;
  int l1 = strlen(s1), l2 = strlen(s2);
  if (l1 == l2 && l1 > 0)
  {
    char *s = new char[l1 * 2 + 1];

    strcpy(s, s1); // concat strings
    strcpy(s + l1, s1)

    result = strstr(s, s2) != NULL;
    delete []s;
  }

  return result;
}

Встановлення колонок і рядків в 0

Задача

Для масиву розміром MxN якщо будь-який елемент дорівнює 0 встановити всі елементи його рядка і колонки в 0.

Рішення

Головна проблема полягає в тому щоб при встановленні елементів у 0 не враховувати їх при подальшому пошуку. Інакше змінені елементи будуть можуть бути просканованим пізніше і призведуть до встановлення в 0 нових елементів.
Найпростішим рішенням буде створити копію матриці в якій і міняти елементи, а сканування проводити лише на оригінальній матриці.
Але насправді немає необхідності  у всих MxN елементах – нам достатньо лише знати в яких рядках та стовпцях зустрівся хоча б один 0.
  1. void SetZeroes(int* a, int n, int m)
  2. {
  3.     int *row = new int[m];
  4.     int *col = new int[n];
  5.     // scan elements
  6.     for (int i = 0; i < n; ++i)
  7.     {
  8.         for (int j = 0; j < m; ++j)
  9.         {
  10.             if (a[i][j] == 0)
  11.             {
  12.                 row[i] = 1;
  13.                 col[j] = 1;
  14.             }
  15.         }
  16.     }
  17.     // set elements
  18.     for (int i = 0; i < n; ++i)
  19.     {
  20.         for (int j = 0; j < m; ++j)
  21.         {
  22.             if (row[i] == 1 || col[j] == 1)
  23.             {
  24.                 a[i][j] = 0;
  25.             }
  26.         }
  27.     }
  28.     delete [] row;
  29.     delete [] col;
  30. }

* This source code was highlighted with Source Code Highlighter.