Перебір усих можливих комбінацій bool

Задача

Для N змінних типу bool треба знайти всі варіанти комбінацій їх значень.

Рішення

Ідея полягає в тому що після того як змінено значення однієї змінної в true (починаємо з останньої) встановлюємо усі що йдуть за нею в false. Кожна наступна ітерація починає з останнього зміненого значення.

  1:   bool* vals = new bool[N];
  2:   for (int i = 0; i < N; ++i) vals[i] = false;
  3:  
  4:   bool cont = true;
  5:   while (cont)
  6:   {
  7:     for (int j = 0; j < N; ++j) 
  8:     {
  9:       cout << (vals[j] ? "t" : "f") << ", ";
 10:     }
 11:     cout << 'b' << endl;
 12:  
 13:     cont = false;
 14:  
 15:     for (int i = N - 1; i >=0; --i)
 16:     {
 17:       if (!vals[i])
 18:       {
 19:         vals[i] = true;
 20:         cont = true;
 21:  
 22:         for (++i; i < N; ++i) vals[i] = false;
 23:  
 24:         break;
 25:       }
 26:     }
 27:   }
 28:  
 29:   delete [] vals;

 

Оптимізація

Абсолютно зайвим є витрачання цілого байта на значення яке може буте збереженим в одному біті. Тож можна об’єднати 8, або навіть більше значень в одному.

  1: template <class T>
  2: unsigned getBit(size_t index, T* storage, size_t size)
  3: {
  4:   auto position = index / (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  5:   auto bit = index % (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  6:   
  7:   return (storage[size - position - 1] >> bit) & 1;
  8: }
  9:  
 10: typedef unsigned char storageType;
 11: const int bitsInPosition = sizeof(storageType) * CHAR_BIT;
 12:  
 13: ...
 14:   auto positions = N / bitsInPosition;
 15:   if (N % bitsInPosition > 0) ++positions;
 16:   storageType* vals = new storageType[positions];
 17:   auto mask0Position = (1 << (N % bitsInPosition)) - 1;
 18:  
 19:   for (auto i = 0; i < positions; ++i) vals[i] = 0;
 20:  
 21:   for (size_t i = positions - 1; ;)
 22:   {
 23:     for (size_t j = 0; j < N; ++j) 
 24:     {
 25:       cout << getBit(j, vals, positions);
 26:     }
 27:     cout << endl;
 28:  
 29:     if ((++vals[i] == 0) ||
 30:       (i == 0 && ((vals[0] & mask0Position) == 0)))
 31:     {
 32:       if (i == 0)
 33:       {
 34:         break;
 35:       }
 36:       
 37:       while (++vals[--i] == 0);
 38:       i = positions - 1;
 39:     }
 40:   }
 41:  
 42:   delete [] vals;
 43: 

 

Знайти найближчий ступінь двійки

Задача

Написати найефективнішим способом функцію що для заданого x повертає таке число n що 2^(k-1) <= n < 2^k. Ішими словами функція має повертати наступну за заданим числом ступінь двійки.

Рішення

Ідея полягає в тому щоб розкопіювати найстаршу одиницю в усі біти і додати 1 – так ми отримаємо наступну ступінь двійки. Хоча ми і не знаємо де наступна одиниця, проте можемо зробити наступне (для 4-байтового значення):

1. копіюємо старші 2 біти в молодші – тепер у нас 2 копії найстаршої одиниці

2. зверху накладаємо ті самі біти але зсунуті на один байт вправо – маємо 4 копії

3. зверху накладаємо ті ж біти але зсунуті на 4 біти вправо – маємо 8 копій

4. повторюємо для зсува в 2 і 1 біт – маємо найстаршу одиницю встановлену у всих наймолодших бітах

5. додамо 1 – маємо наступну ступінь двійки, бо це буде лише одна одиниця на всі біти.

Рішення не враховує переповнення.

int NearestPowerOf2(int x) 
{
    –x;   
     x |= x >> 1;
    x |= x >> 2;    
    x |= x >> 4;    
    x |= x >> 8;    
    x |= x >> 16;    
    return ++x;
}

Кількість біт під велике число

Визначити скільки біт (двійкових розрядів) треба відвести під те, щоб записати число 532067?

Рішення:

Оскільки 2n=n біт, тож рішенням буде нерівність

2n-1< 532067 <=2n                          –                      логарифмуємо за основою 53, маємо

(n-1) log532<2067<=n log532,                            де log532= 0,1745,

тож

n-1<2067/0.1745<=n,                                          тобто n-1<11839.61<=n.

Oоп-ля (:

Логарифмування! обожнюю (:

Що перевіряє умова ((n & (n–1) == 0)

Задача

Що перевіряє умова ((n & (n – 1) == 0) для цілих чисел?

Рішення

Для будь-яких чисел A та B операція A & B даватиме 0 якщо в них не співпадає жоден біт.

За яких умов у n та (n – 1) не співпадатиме жоден біт? Таке можливо тільки коли у n встановлено лише один біт. Наприклад:

n n – 1 n & (n – 1)
1 (00000001) 0 (00000000) 0
2 (00000010) 1 (00000001) 0
3 (00000011) 2 (00000010) 2
4 (00000100) 3 (00000011) 0
5 (00000101) 4 (00000100) 4
8 (00001000) 7 (00000111) 0
9 (00001001) 8 (00001000) 8

 

Як бачимо результат операції є нульовим лише коли встановлено один біт числа, або іншими словами коли число є ступенем двійки.

Знайти наступне число з такою ж кількістю встановлених бітів

Задача

Для цілого числа знайти найближче до нього більше число в якому така сама кількість встановлених в 1 бітів.

Рішення 1

Спочатку знайдемо (зправа наліво) перший нульовий біт який можна встановити в 1. Щоб число було більше знаходимо перший нульовий біт який йде за першою одиницею чи групою одиниць.

Встановлюємо знайдений біт в 1, а попередній ненульовий біт в 1. Далі треба зсунути усі попередні ненульові біти до самого початку.

 

unsigned get_next_n(unsigned n) { if (n == 0) return 0; unsigned idx = 0, bits = 0; // find 1st 1 while ((n & (1 << idx)) == 0) ++idx; // find 1st 0 after 1 while (n & (1 << idx)) ++idx, ++bits; // set 0 to 1 n |= 1 << idx; // set previous bits to minimal possible value - // all 1s at the very beginning --bits; int zeroMask = ~((1 << idx) - 1); n &= zeroMask; int onesMask = (1 << bits) -1; n |= onesMask; return n; }

Для пошуку найближчого меншого числа з такою ж кількістю встановлених бітів міняємо всі умови на протилежні. Тобто знаходимо перший встановлений біт після першої групи нулів, міняємо його на 0, а усі інші встановлені біти зсовуємо справо до знайденої позиції.

unsigned get_prev_n(unsigned n) { if (n < 2) return 0; unsigned idx = 0, bits = 0; // find 1st 0 while (n & (1 << idx)) ++idx, ++bits; // find 1st 1 after 0 while ((n & (1 << idx)) == 0) ++idx; // set 1 to 0 n &= ~(1 << idx); // set previous bits to maximal possible value - // all 1s right aligned at idx position ++bits; int zeroMask = ~((1 << idx) - 1); n &= zeroMask; int onesMask = ((1 << bits) - 1) << (idx - bits); n |= onesMask; return n; }

Рішення 2

Більш складне рішення для розуміння якого треба знати як представлені у двійковому вигляді від’ємні числа.

Візьмемо для прикладу число x = 76. Також представимо що усе знакове число у нас (для простоти) є однобайтним.

x = 01000110

Від’ємні числа представлені так – усі байти інфертовано плюс одиниця. Таким чином –1 преставлено як 11111111, –2 – 11111110 і так далі.

-x = 10111010

Бачимо що у x та –x співпадають лише перші ненульові біти. Отже можемо виділити цей біт:

x & –x = 00000010

Якщо до оригінального числа додати цей перший ненульовий біт то встановимо в одиницю перший нульовий біт що йде після першої одиниці (чи групи одиниць), а всі молодші біти встановимо в 0. Це буде ліва частина числа:

x + (x & –x) = 01001000

Тепер, якщо порівняти оригінальне число і отриманий результат бачимо що неспівпадають молодші біти. Можемо виділити лише їх:

x ^ (x + (x & –x)) = 00001110

Ці біти треба зсунути до самого початку числа і прибрати один зайвий. Отримуємо праву частину числа:

(x ^ (x + (x & –x))) >> 2) / (x & –x) = 00000001

Об’єднуємо ліву і праву частини:

((x ^ (x + (x & –x))) >> 2) / (x & –x)) | (x + (x & –x)) = 01001001

В коді це виглядатиме так:

unsigned get_next_n(unsigned n) { unsigned firstBit = n & -n; unsigned leftPart = n + firstBit; unsigned rightPart = ((n ^ leftPart) >> 2) / firstBit; return leftPart | rightPart }

 

Пояснення цього метолу зі слайдами тут – http://www.slideshare.net/gkumar007/bits-next-higher-presentation

Скопіювати біти одного числа в інше

Задача

Дано два 32-розрядних числа M та N, а також позиції i та j. Розмістити значення N у бітах від i до j числа M.

Ріщення

Побудуємо маску яка обнулить біти від i до j 32-х розрядного чила, після чого обнуломо відповідні біти в M і скопіюємо в них N:

int max = ~0; // усі біти встановимо в 1 // усе зправа від j встановимо в 0 int left = max - ((1 << j) - 1); // усе зліва від i встановимо в 0 int right = (1 << i) - 1; // у масці біти від i до j встановлені у 0, всі інші - в 1 int mask = left | right; // обнуляємо біти в M M &= mask; // копіюємо біти з N в M M |= N << i;

Підрахувати кількість ненульових бітів в числі

Задача

Для цілого числа (для спрощення візьмемо unsigned int) підрахувати кількість ненульових бітів у ньому найефективнішим способом.

Рішення

Кожен біт вже містить кількість ненульових бітів у ньому – це або 0, або 1 Smile

Для кожної пари бітів сума їх значень дорівнює кількості ненульових бітів у цій парі. Причому це може бути 0, 1, або10 (у двійковій системі). Тобто результат поміщується у ті самі біти.

Сума значень пар дорівнює кількості ненульових бітів у 4-бітних фрагментах. І так далі.

int nonZeroBits(unsigned int x)
{
 // 2 bits sums
 x = (x & 0x55555555) + ((x >> 1) & 0x55555555);

 // 4 bits sums
 x = (x & 0x33333333) + ((x >> 2) & 0x33333333);

 // 8 bits sum
 x = (x & 0x0f0f0f0f) + ((x >> 4) & 0x0f0f0f0f);

 // 16 bits sum
 x = (x & 0x00ff00ff) + ((x >> 8) & 0x00ff00ff)

 // and sum for all 32 bits
 x = (x & 0x0000ffff) + (x >> 16);

 return x;
}