[задача] Німецький танк

Постановка задачі

Ця задача насправді виникла у минулому і її було розв’язано математиками під час Другої Світової.

Союзники збирали інформацію про те скільки танків кожного типу було випущено Німеччиною. Від шпигунів було відомо що завдяки німецькій організованості та пунктуальності усі танки нумерувалися послідовно та унікально. Ну тобто номери у них були 1, 2, 3 і так до не відомо стільки. Але ті ж самі шпигуни давали очевидно недостовірну інформацію про кількість танків.

Якщо у нас є підбиті танки з номерами 12, 65, 34 та 51 то скільки усього таких танків було випущено?

 

Рішення задачі

Перше на що можна звернути увагу це на найбільший номер у нашому наборі – 65. З нього ми можемо сказати що було випущено як мінімум 65 танків.

Щоб зробити наступний крок треба бути трохи обізнаним зі статистикою. А саме в нагоді стане одна з теорем яка говорить що для унікальної нерозривної послідовності значень від 1 до Х якщо ми витягуємо випадкове значення то з найбільшою імовірністю ми витягнемо те що є медіаною (тобто значенням найближчим до середнього для всього набору). Уявіть собі коробку з невідомою кількістю пронумерованих кульок. Якщо ви витягуєте будь-яке значення то варто припустити що це медіана серед усіх значень бо для діапазону від 1 до Х з найбільшою імовірністю ви дістанете саме середнє значення.

Тепер ми можемо сказати що згідно максимального значення ми можемо припустити що танків було усього 130.

Час поглянути на інші значення. Важливе в них те що усі вони лежать від 65 зліва на осі Х. Враховуючи що імовірність кожного значення однакова той факт що усі вони групуються зліва означає що справжня медіана теж лежить десь зліва від максимального значення що ми його маємо. І так ми приходимо до формули N \approx m + \frac{m}{k} - 1. Тут N – кількість танків усього, m – найбільший відомий номер, k – кількість відомих номерів.

Для набору номерів наведеного вище отримаємо 80.

Більше теорії та пояснень можна знайти тут – https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem.

 

Практичні наслідки

Після закінчення війни коли розрахунки можна було перевірити з’ясувалося що для кожного типу танків математики дали відповідь що на одиниці відрізнялися від реальних значень, а дані які давали шпигуни відрізнялися в рази.

Цікавим наслідком є також те що для нумерації та класифікації використовувати цілочисельні значення небезпечно і тому у військових тепер є спеціально буквено-цифрові системи в яких нумерація таки присутня, але сторонньому спостерігачеві невідомо достовірно як ті позначки переводити у послідовні номери (бо це можна зробити більше ніж одним способом).

[задача] Послідовність коду сейфа

Це одна з тих задач які дає на своїх співбесідах google. А я знаю про неї тому що один мій знайомих ходив до них на співбесіду і отримав саме таку задачу.

На мою думку рішення задачі цілком реально знайти і написати за годину, проблема лише в тому що на саме кодування разом з обговоренням задачі вам дадуть 45 хвилин і треба ще буде запропонувати набір тестів, недоліки та можливі оптимізації рішення і таке інше.

Отже…

Задача

У нас є сейф який відкривається 4-значним набором з цифр від 0 до 9. Кожна нова введена цифра зсовує вже введений набір на одну позицію вліво – тобто послідовність 1234567 означає що було введено комбінації 1234, 2345, 3456, та 4567.

Треба реалізувати алгоритм який будує найкоротший рядок в якому були б усі можливі комбінації для відкриття сейфу.

Рішення

Перше – визначимося з довжиною згенерованого рядка. Усього існує 10000 комбінацій – від 0000 до 9999. Якщо враховувати що кожна нова цифра створює нову комбінацію то для 10000 комбінацій нам треба усього 10000 цифр плюс три цифри для першої комбінації. Тобто найкоротший рядок матиме 10003 цифри в ньому.

Щодо генерації комбінації моє рішення виглядає наступним чином:

 1. Для будь-якої початкової комбінації (візьмемо 0000 для простори) позначаємо її як використану і встановлюємо лічильник використаних комбінації в 1.
 2. Якщо знайдено всі комбінації – закінчити.
 3. До останніх трьох цифр згенерованої послідовності додаємо цифру від 0 до 9.
 4. Якщо знайдено комбінацію яку ще не використовували то позначаємо її і збільшуємо лічильник комбінацій на 1, переходимо на крок 2.
 5. Не вдалося знайти не використану комбінацію –  то беремо останні 4 цифри послідовності, знімаємо позначку з відповідної комбінації і зменшуємо лічильник комбінацій на 1. Далі збільшуємо останню цифру до 9.
 6. Якщо знайдено комбінацію яку ще не використано – позначаємо її, збільшуємо лічильник на 1, переходимо на крок 2.
 7. Не вдалося знайти не використану комбінацію і треба повертнутися ще на крок назад. Прибираємо останню цифру з послідовності (послідовність стає коротшою – вертання) і переходимо на крок 5.

Вище наведений алгоритм є алгоритмом з веранням коли ми для знайдення рішення маємо відміняти деякі раніше зроблені кроки. Інший приклад алгоритма з вертанням – задача про генерацію лабіринту.

Ну а тепер моя реалізація.

#include <assert.h>

#include <iostream>
#include <map>
#include <set>

using namespace std;

// Функція знаходить ще не використану комбінацію для останніх трьох цифр поточної послідовності
// і повертає true якщо таку комбінацію вдалося знайти.
// lastDigitStart - з якої цифри починати пошук останньої цифри.
// lastSequence - поточна остання комбінація.
// sequenceUsed - ознака чи використано вже комбінацію (сама комбінація і є індексом).
// sequence - згенерована послідовність.
// idx - індекс нової цифри у згенерованій послідовності.
bool findNewLastDigit(int lastDigitStart, int& lastSequence, bool *sequenceUsed, int* sequence, int& idx)
{
 int lastDigit = lastDigitStart;
 for (int newSequence = (lastSequence % 1000) * 10 + lastDigit; lastDigit <= 9; ++lastDigit, ++newSequence)
 {
  if (!sequenceUsed[newSequence])
  {
   sequenceUsed[newSequence] = true;
   sequence[idx++] = lastDigit;
   lastSequence = newSequence;
   return true;
  }
 }

 return false;
}


// Сам алгоритм.
// sequence - сюди буде записано знайдену послідовність.
void generateSequence(int* sequence)
{
 // позначаємо усі можливі комбінації як ще не використані
 bool sequenceUsed[10000] = { false };

 // перша комбінація у послідовності - 0000
 sequence[0] = sequence[1] = sequence[2] = sequence[3] = 0;
 sequenceUsed[0] = true;

 int foundSequences = 1; // усього знайдено комбінацій

 int lastSequence = 0; // остання знайдена комбінація

 for (int idx = 4; foundSequences < 10000;)
 {
  if (findNewLastDigit(0, lastSequence, sequenceUsed, sequence, idx))
  {
   ++foundSequences; // вдалося знайти нову комбінацію
   continue;
  }

  for (;;)
  {
   // тут ми опинилися бо не вдалося знайти нову комбінацію
   // додаванням цифри і тому треба повернутися до попередньої цифри і змінити її

   // останню комбінацію позначаємо як не використану
   sequenceUsed[lastSequence] = false;
   // зменшуємо лічильник знайдених комбінацій
   --foundSequences;

   // у послідовності переміщуємося на одну цифру вліво...
   lastSequence /= 10;
   --idx;
   lastSequence += sequence[idx - 4] * 1000;

   
   // ...і пробудемо знайти іншу останню цифру
   if (findNewLastDigit(sequence[idx] + 1, lastSequence, sequenceUsed, sequence, idx))
   {
    ++foundSequences; // знайшли іншу останню цифру
    break;
   }

  }
 }
}

int main()
{
 int sequence[10003] = { 0 };

 generateSequence(sequence);

 // прості перевірки далі
 map<int, int> counters;

 // підраховуємо кількість кожної зі знайдених комбінацій
 for (int idx = 3; idx < 10003; ++idx)
 {
  int seq = sequence[idx] + sequence[idx - 1] * 10 + sequence[idx - 2] * 100 + sequence[idx - 3] * 1000;
  counters[seq]++;
 }

 // усього їх має бути 10000
 cout << "Found sequences: " << counters.size() << endl;
 for (const auto &p : counters)
 {
  auto seq = p.first;
  auto count = p.second;

  if (seq < 0 || seq > 9999)
  {
   // комбінація має неприпустиме значення
   cout << "Sequence " << seq << " is illegal" << endl;
  }

  if (count != 1)
  {
   // комбінацію було використано більше одного разу
   cout << "Sequence " << seq << " was used " << count << " times" << endl;
  }

 }

  return 0;
}

 

[Задача] Побудувати лабіринт

Задача

Згенерувати лабіринт в якому можна було б дістатися у будь-яку клітину.

Рішення

Насправді існує більше одного алгоритму рішення цієї проблеми, деякі можна знайти ось тут – https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm. До того ж важливо знати що вимоги до лабіринту можуть бути змінені. Наприклад має бути необхідним щоб був лише один вхід та вихід, чи щоб вхід/вихід були у заданих точках. І так далі.

Спосіб який пояснюю далі на мою думку є найпростішим для розуміння, саме через те я на ньому і зупинився :)

Використовує цей спосіб техніку пошуку з вертанням в якому для усих знайдених, але ще не обролених шляхів зберігаємо їх і повертаємося щоб їх обробити коли зайшли в тупик.

Отже послідовність приблизно така:

 1. Вибираємо випадкову позицію в лабіринті, робимо її поточною та додаємо її в пройдений шлях, клітинку позначаємо як відвідану. Зменшуємо кількість невідвіданих клітин на одну.
 2. Якщо обробили усі клітини – ми завершили генерацію лабіринту.
 3. Для поточної клітини визначаємо напрямки у яких з неї можна переміститися: у напрямку (північ/вгору, південь/вниз, захід/вліво, схід/вправо) можна переміститися лише якщо там є невідвідана клітинка.
 4. Додаємо поточну клітину у пройдений шлях.
 5. Якщо можливих напрямків нема переходимо до кроку 9.
 6. З усих можливих напрямків випадковим чином вибираємо один і прибираємо відповідні стіни у поточної клітини та сусідньої для неї клітини у обраному напрямку. Наприклад, якщо вибрали йти вправо то у поточної клітини прибираємо східну стіну, а у клітини зправа від неї прибираємо ліву стіну.
 7. Робимо клітину до якої переходимо поточною і позначаємо її як відвідану.
 8. Повертаємося до кроку 2.
 9. Прибираємо останню клітину з пройдено шляху.
 10. Якщо у пройденому шляху ще лишилися клітини робимо останню з них поточною. <– Саме тут відбувається вертання звідки і походить назва алгоритму
 11. Повертаємося до кроку 2.

Реалізація

В моєму коді нижче я зберігаю кожну клітинку лабіринту у чарунці двомірного масиву цілих чисел. Значення числа показує які у клітинки є стіни. Навіть якусь кривеньку функцію відобреаження додав, але вона буде працювати лише з певними шрифтами (у мене Lucida Console).

#include "stdafx.h"

#include "time.h"

#include <array>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

#define WALL_NORTH 1
#define WALL_SOUTH 2
#define WALL_EAST 4
#define WALL_WEST 8
#define WALLS_ALL (WALL_NORTH | WALL_SOUTH | WALL_EAST | WALL_WEST)

#define DIR_NORTH 1
#define DIR_SOUTH 2
#define DIR_EAST 4
#define DIR_WEST 8

struct Cell
{
 Cell() : walls(WALLS_ALL), visited(false) {}

 int walls;
 bool visited;
};

struct CellCoords
{
 CellCoords(int _x, int _y) : x(_x), y(_y) {}
 int x, y;
};

class Maze
{
public:
 Maze(int w, int h)
 :
 w_(w), h_(h)
 {
  for (int x = 0; x < h; ++x)
  {
   cells_.push_back(vector<Cell>(w));
  }
 }

 void Generate()
 {
  int unvisited = w_ * h_;

  CellCoords currCell(rand() % h_, rand() % w_);

  stack<CellCoords> trail;
  trail.push(currCell);
  cells_[currCell.x][currCell.y].visited = true;
  --unvisited;

  while (unvisited > 0)
  {
   vector<int> dirs;

   if ((currCell.x > 0) && (!cells_[currCell.x - 1][currCell.y].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_NORTH);
   }
   
   if ((currCell.x < h_ - 1) && (!cells_[currCell.x + 1][currCell.y].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_SOUTH);
   }

   if ((currCell.y > 0) && (!cells_[currCell.x][currCell.y - 1].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_WEST);
   }

   if ((currCell.y < w_ - 1) && (!cells_[currCell.x][currCell.y + 1].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_EAST);
   }

   trail.push(currCell);

   if (!dirs.empty())
   {
    switch (dirs[rand() % dirs.size()])
    {
    case DIR_NORTH:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_NORTH;
     cells_[--currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_SOUTH;
     break;

    case DIR_SOUTH:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_SOUTH;
     cells_[++currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_NORTH;
     break;

    case DIR_EAST:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_EAST;
     cells_[currCell.x][++currCell.y].walls &= ~WALL_WEST;
     break;

    default: // case DIR_WEST:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_WEST;
     cells_[currCell.x][--currCell.y].walls &= ~WALL_EAST;
     break;
    }

    cells_[currCell.x][currCell.y].visited = true;
    --unvisited;
   }
   else
   {
    trail.pop();

    if (!trail.empty())
    {
     currCell = trail.top();
     trail.pop();
    }
   }
  }

  // add random entrance and exit
  cells_[rand() % h_][0].walls &= ~WALL_WEST;
  cells_[rand() % h_][w_ - 1].walls &= ~WALL_EAST;
 }

 int GetWidth() const { return w_; }
 int GetHeight() const { return h_; }

 vector<Cell>& operator[](unsigned i) { return cells_[i]; }

private:
 int w_, h_;
 vector<vector<Cell>> cells_;
};

// Finds out what wall character to draw for cells
// -----
// |a|b|
// -----
// |c|d|
// -----
// where a, b, c, d are walls value for the cells.
char getWallChar(int a, int b, int c, int d)
{
 const char aWallChars[] = 
 { 
  ' ',  '\xb3', '\xc4', '\xda', 
  '\xb3', '\xb3', '\xc0', '\xc3', 
  '\xc4', '\xbf', '\xc4', '\xc2', 
  '\xd9', '\xb4', '\xc1', '\xc5' 
 };
 bool bWallToWest = (a & WALL_SOUTH) || (c & WALL_NORTH);
 bool bWallToNorth = (a & WALL_EAST) || (b & WALL_WEST);
 bool bWallToEast = (b & WALL_SOUTH) || (d & WALL_NORTH);
 bool bWallToSouth = (c & WALL_EAST) || (d & WALL_WEST);

 int nIndex = ((bWallToWest ? 1 : 0) << 3) |
  ((bWallToNorth ? 1 : 0) << 2) |
  ((bWallToEast ? 1 : 0) << 1) |
  (bWallToSouth ? 1 : 0);
 
 return aWallChars[nIndex];
}

// Finds out what wall character to draw for cells
// -----
// |a|b|
// -----
// where a, b are walls value for the cells.
char getVerticalWallChar(int a, int b)
{
 char ch = ' ';

 if ((a & WALL_EAST) || (b & WALL_WEST))
 {
  ch = '\xb3';
 }

 return ch;
}

// Finds out what wall character to draw for cells
// ---
// |a|
// ---
// |b|
// ---
// where a, b are walls value for the cells.
char getHorizontalWallChar(int a, int b)
{
 char ch = ' ';

 if ((a & WALL_SOUTH) || (b & WALL_NORTH))
 {
  ch = '\xc4';
 }

 return ch;
}

void drawMaze(Maze& a)
{
 int h = a.GetHeight();
 int w = a.GetWidth();

 // draw top row
 for (int y = 0; y < w; ++y)
 {
  if (0 == y)
  {
   // top left corner
   cout << getWallChar(0, 0, 0, a[0][y].walls);
  }
  cout << getHorizontalWallChar(0, a[0][y].walls);
  cout << getWallChar(0, 0, a[0][y].walls, (y == w - 1) ? 0 : a[0][y + 1].walls);
 }
 cout << endl;

 // for the rest of the matrix only draw walls on south, east and south-east
 for (int x = 0; x < h; ++x)
 {
  // draw vertical walls
  for (int y = 0; y < w; ++y)
  {
   if (y == 0)
   {
    // leftmost column
    cout << getVerticalWallChar(0, a[x][y].walls);
   }

   // labyrinth cell - just empty room
   cout << ' ';
   
   // cout << hex << a[x][y].walls; // show cell walls value

   cout << getVerticalWallChar(a[x][y].walls, (y == w - 1) ? 0 : a[x][y + 1].walls);
  }
  cout << endl;

  // draw bottom wall
  for (int y = 0; y < w; ++y)
  {
   bool bLastRow = x == h - 1;
   if (y == 0)
   {
    // leftmost column
    cout << getWallChar(0, a[x][0].walls, 0, bLastRow ? 0 : a[x + 1][0].walls);
   }

   cout << getHorizontalWallChar(a[x][y].walls, bLastRow ? 0 : a[x + 1][y].walls);
   
   bool bLastColumn = y == w - 1;
   cout << getWallChar(a[x][y].walls, 
             bLastColumn ? 0 : a[x][y + 1].walls, 
             bLastRow ? 0 : a[x + 1][y].walls,
             (bLastColumn || bLastRow) ? 0 : a[x + 1][y + 1].walls);
  }
  cout << endl;
 }

 cout << endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
 srand(time(NULL));

 int w = 10, h = 7;
 
 Maze m(w, h);
 m.Generate();
 
 drawMaze(m);

 return 0;
}

Приклад згенерованого лабіринту

┌───┬─┬─────────────┐
│  │ │       │
│ │ │ │ ┌───────┐ ──┤
│ │  │ │    │  │
│ └───┤ └─┐ ──┐ └─┬─┤
│   │  │  │  │ │
├───┐ ├── │ │ ├─┐ │ │
│  │ │  │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ──┴─┤ │ │ │ │
│ │  │   │ │  │ │
│ └───┴──── │ │ ──┘ │
│      │ │
│ ──────────┘ ├──── │
       │   │
──────────────┴─────┘

Про те як мій знайоми пройшов співбесіду в Гугл

Одразу скажу – ні, це не я, це справді знайомий з яким ми недалеко сидимо одне від одного. Я поки йти нікуди не збираюся, але в майбутньому звісно усе можливо.

Ну так от, ось цей мій знайомий на днях пройшов інтерв’ю в гуглі, отримав офер і переходить до них працювати через пару тижнів.

Звісно ми з ним обговорювали як проходив весь процес, що питали і таке інше. І я згадав що недавно тут у блозі мене питали як проходять інтерв’ю в американських софтверних компаніях, що питають, які вміння очікують. Отже можна знову трошки про це поговорити.

Перше що треба повторити це те що у великих компаніях типу Microsoft, Google, Amazon, тощо вас не беруть за те що ви добре знаєте якусь мову чи якийсь фреймворк. У якихось дуже окремих випадках вас можуть взяти за якісь специфічні знання типу вміння писати компілятори чи менеджер пам’яті в ОС. Але у більшості випадків компанії шукають просто розумних людей які б могли розв’язувати проблеми та знаходити рішення. Бо мови, фреймворки та проекти виникають і зникають, а продукти клієнтам треба продовжувати продавати.

Тому коли ви починаєте процес інтерв’ю з тим же гуглом то не очікуйте що у вас будуть питати знання хоч якоїсь мови чи технології (знову ж таки якщо ви не в команду компілятор/ядро/залізо йдете) і задачі які вам будуть давати можна розв’язувати будь-якою мовою якою вам зручно. Також дуже важливо те що це не процес прийнятий в гуглі в цілому – може бути що у кожної команди чи офіса свій процес, я просто переказую те що почув.

Так ось цей мій знайомий він переважно С++ програміст, місцями щось робив на Java, але ніколи її не вчив. Гумор ситуації в тому що співбесіда проходила в офісі в Кікрланді, а працювати він буде в іншому штаті де і буде його команда. І коли він питав які мови/інструменти і таке інше треба буде використовувати йому відповідали “а звідки ми знаємо? на місці і спитаєш”. Скоріше за все проте буде Java бо це внутрішній проект, ну та то таке. Це я до того щоб в черговий раз повторити що софтверні компанії які знають як писати софт і вміють це робити наймають людей не на задачу чи проект, а в компанію в цілому – тобто людей яких можна буде при необхідності використати будь-де.

Ну а тепер до самого інтерв’ю та питань.

Звісно спочатку було телефонне інтерв’ю де ХР задають питання по своїй якійсь внутрішній анкеті щоб відсіяти зовсім безнадійних. Ну може бути ще інтерв’ю з представником команди що наймає, але оскільки це телефонне інтерв’ю то там або писати код не треба взагалі, або писати щось дуже умовне у вікні чату. Для такого інтерв’ю треба знати основні алгоритми пошуку/сортування/обходу графу і структури даних як вектор, список, бінарне дерево, черга, стек, хеш-таблиця і так далі. Також треба розуміти що таке “О велике”, як воно вимірюється і що означає.

Після проходження телефонного інтерв’ю (називається “скріннінг” – screening) запрошують on site. Тепер інтерв’ю проходять в кімнатах з дошками де інтерв’юери дають задачі, а ви їх розв’язуєте. Усього відбувається 5 інтерв’ю по 45 хвилин кожне з перервою на обід та 15 хвилин відпочинку між зустрічами. За ці 45 хвилин треба зрозуміти задачу, задати уточнюючі питання, знайти рішення, написати його на дошці і обговорити додаткові питання стосовно рішення. Повторюся що оцінюють ваші вміння розв’язувати задачі в принципі і написання 100% працюючого коду не є гарантією найму. Краще не дописати щось чи написати умовно, але показати що ви на шляху до правильного рішення і розумієте усі недоліки, переваги та обмеження рішення яке пропонуєте.

Тепер безпосередньо до задач.

Перша задача така. У нас є сейф з кодом з чотирьох цифр. Кожна наступна введена цифра зміщує введену комбінацію на одну позицію вліво (тобто старша цифра втрачається). Перше питання – якої мінімальної довжини має бути послідовність цифр щоб гарантовано відкрити сейф? Ну тут треба зрозуміти що з наявного коду ми можемо взяти три останні цифри і додати до них четверту щоб утворилася нова комбінація. Тобто для 10000 можливих комбінацій нам треба усього 10003 цифри.

А друге питання – згенерувати таку послідовність. Тут думайте самі :)

 

Друга задача. Згенерувати лабіринт заданого розміру так щоб у нього був гарантований вхід і вихід і вони були б поєднані. Існує багато алгоритмів генерації лабіринтів, мабуть найпростіший буде модифікований пошук в глибину з поверненням до попередніх позицій (backtracking), щось типу такого – https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm#Depth-first_search. Якщо не хвилюватися і спокійно подумати то цей алгоритм можна “винайти” самостійно доволі швидко. Ну або можна уявити кожну позицію в лабіринті як вузол у дереві і почати будувати зв’язки між ними.

 

Третя задача. Реалізувати BigInt. Це такий тип даних де розмір числа не обмежений. Тобто треба скажімо створити клас, додати підтримку усіх арифметичних операції, конвертацію типів, конвертацію в/з рядка. Але додаткова вимога – реалізувати операцію додавання довільної кількості BigInt’ів (наприклад вектору) у найбільш ефективний спосіб. Теж нічого надзвичайного, але якщо ви знаєте якісь хитрощі цілочисельних операцій для якоїсь платформи то це дуже стане у нагоді і допоможе позитивно вразити інтерв’юера.

 

Четверта задача. Спроектувати архітектуру (ніякого кодінгу) сервісу обміну повідомленнями: клієнти, повідомлення що десь зберігаються і їх можна шукати і таке інше. Тобто усе включно з тим як і де зберігаються дані, як усе це передається та підтверджується, і усі інші нюанси про які можна подумати. Звісно тут є великий простір для обговорень усього що завгодно. До того ж таке питання показує область знань та інтересів кандидата. І мабуть як і в Microsoft четверте і п’яте інтерв’ю проводять лише якщо три попередні пройшли добре, хоча компанії кажуть що це не так :)

 

П’ята задача. Тут я не всі деталі зловив, але склалося таке враження що інтерв’ю це було вже не надто обов’язкове. Задача як така стосувалася внутрішнього представлення чисел типу double (мантиса, експонента, ну ви в курсі) та як можна реалізувати певні арифметичні операції з ними на платформі де нема підтримки такого формату “з коробки”. На цьому інтерв’ю той хто дав задачу пояснював усе включно з тим як числа представлено і як вони нормалізуються і просто треба було показати що розумієш як працювати з бітами та байтами та де можна зробити оптимізації.

 

Ну ось таке от :)

[Задача] Співвідношення хлопчиків і дівчаток

Задача, варіант 1

В одній країні діє закон за яким кожне подружжя коли народжує хлопчика не може мати більше дітей. А якщо народжується дівчинка то вони народжують ще одну дитину. Яке співвідношення хлопчиків та дівчаток у той країні? Вважаємо що немовлята обох статей народжуються з рівною імовірністю.

Рішення

Для N подружніх пар народиться N/2 хлопчиків (позначимо як A), та N/2 дівчат (позначимо як B). При цьому варіант A є остаточним, а для варіанту B далі можливі такі під-варіанти: у половини родин (N/4) народяться хлопчики (позначимо як B1), у другої половини (теж N/4) народяться дівчатка (позначимо як B2).

Таким чином матимемо:

 • хлопчиків: A + B1 = N/2 + N/4
 • дівчаток: B + B2 = N/2 + N/4

Тобто співвідношення буде 1:1.

Задача, варіант 2

Якщо умови змінити таким чином що пара народжує дітей доки у них не з’явиться хлопчик і на цьому зупиняється як зміниться співвідношення?

Рішення

На кожній ітерації половина родин народжує хлопчика і припиняє свої спроби. Інша ж половина відповідно має дівчат і на наступній ітерації знову ділиться навпіл. Таким чином на кожній ітерації кількість немовлят обох статей однакова.

Продемонструвати можна так:

ітерація 1 ітерація 2 ітерація 3 ітерація 4  …
хлопчиків: N/2(A) N/4(B1) N/8(B21) N/16(B221)
дівчаток: N/2(B) N/4(B2) N/8(B22) N/16(B222)

Таким чином кількість хлопчиків і дівчаток при скільки завгодно ітераціях буде однаковою і пропорція 1:1 зберігається.

Перебір усих можливих комбінацій bool

Задача

Для N змінних типу bool треба знайти всі варіанти комбінацій їх значень.

Рішення

Ідея полягає в тому що після того як змінено значення однієї змінної в true (починаємо з останньої) встановлюємо усі що йдуть за нею в false. Кожна наступна ітерація починає з останнього зміненого значення.

  1:   bool* vals = new bool[N];
  2:   for (int i = 0; i < N; ++i) vals[i] = false;
  3:  
  4:   bool cont = true;
  5:   while (cont)
  6:   {
  7:     for (int j = 0; j < N; ++j) 
  8:     {
  9:       cout << (vals[j] ? "t" : "f") << ", ";
 10:     }
 11:     cout << 'b' << endl;
 12:  
 13:     cont = false;
 14:  
 15:     for (int i = N - 1; i >=0; --i)
 16:     {
 17:       if (!vals[i])
 18:       {
 19:         vals[i] = true;
 20:         cont = true;
 21:  
 22:         for (++i; i < N; ++i) vals[i] = false;
 23:  
 24:         break;
 25:       }
 26:     }
 27:   }
 28:  
 29:   delete [] vals;

 

Оптимізація

Абсолютно зайвим є витрачання цілого байта на значення яке може буте збереженим в одному біті. Тож можна об’єднати 8, або навіть більше значень в одному.

  1: template <class T>
  2: unsigned getBit(size_t index, T* storage, size_t size)
  3: {
  4:   auto position = index / (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  5:   auto bit = index % (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  6:   
  7:   return (storage[size - position - 1] >> bit) & 1;
  8: }
  9:  
 10: typedef unsigned char storageType;
 11: const int bitsInPosition = sizeof(storageType) * CHAR_BIT;
 12:  
 13: ...
 14:   auto positions = N / bitsInPosition;
 15:   if (N % bitsInPosition > 0) ++positions;
 16:   storageType* vals = new storageType[positions];
 17:   auto mask0Position = (1 << (N % bitsInPosition)) - 1;
 18:  
 19:   for (auto i = 0; i < positions; ++i) vals[i] = 0;
 20:  
 21:   for (size_t i = positions - 1; ;)
 22:   {
 23:     for (size_t j = 0; j < N; ++j) 
 24:     {
 25:       cout << getBit(j, vals, positions);
 26:     }
 27:     cout << endl;
 28:  
 29:     if ((++vals[i] == 0) ||
 30:       (i == 0 && ((vals[0] & mask0Position) == 0)))
 31:     {
 32:       if (i == 0)
 33:       {
 34:         break;
 35:       }
 36:       
 37:       while (++vals[--i] == 0);
 38:       i = positions - 1;
 39:     }
 40:   }
 41:  
 42:   delete [] vals;
 43: 

 

Знайти найближчий ступінь двійки

Задача

Написати найефективнішим способом функцію що для заданого x повертає таке число n що 2^(k-1) <= n < 2^k. Ішими словами функція має повертати наступну за заданим числом ступінь двійки.

Рішення

Ідея полягає в тому щоб розкопіювати найстаршу одиницю в усі біти і додати 1 – так ми отримаємо наступну ступінь двійки. Хоча ми і не знаємо де наступна одиниця, проте можемо зробити наступне (для 4-байтового значення):

1. копіюємо старші 2 біти в молодші – тепер у нас 2 копії найстаршої одиниці

2. зверху накладаємо ті самі біти але зсунуті на один байт вправо – маємо 4 копії

3. зверху накладаємо ті ж біти але зсунуті на 4 біти вправо – маємо 8 копій

4. повторюємо для зсува в 2 і 1 біт – маємо найстаршу одиницю встановлену у всих наймолодших бітах

5. додамо 1 – маємо наступну ступінь двійки, бо це буде лише одна одиниця на всі біти.

Рішення не враховує переповнення.

int NearestPowerOf2(int x) 
{
    –x;   
     x |= x >> 1;
    x |= x >> 2;    
    x |= x >> 4;    
    x |= x >> 8;    
    x |= x >> 16;    
    return ++x;
}

Кількість біт під велике число

Визначити скільки біт (двійкових розрядів) треба відвести під те, щоб записати число 532067?

Рішення:

Оскільки 2n=n біт, тож рішенням буде нерівність

2n-1< 532067 <=2n                          –                      логарифмуємо за основою 53, маємо

(n-1) log532<2067<=n log532,                            де log532= 0,1745,

тож

n-1<2067/0.1745<=n,                                          тобто n-1<11839.61<=n.

Oоп-ля (:

Логарифмування! обожнюю (:

Що перевіряє умова ((n & (n–1) == 0)

Задача

Що перевіряє умова ((n & (n – 1) == 0) для цілих чисел?

Рішення

Для будь-яких чисел A та B операція A & B даватиме 0 якщо в них не співпадає жоден біт.

За яких умов у n та (n – 1) не співпадатиме жоден біт? Таке можливо тільки коли у n встановлено лише один біт. Наприклад:

n n – 1 n & (n – 1)
1 (00000001) 0 (00000000) 0
2 (00000010) 1 (00000001) 0
3 (00000011) 2 (00000010) 2
4 (00000100) 3 (00000011) 0
5 (00000101) 4 (00000100) 4
8 (00001000) 7 (00000111) 0
9 (00001001) 8 (00001000) 8

 

Як бачимо результат операції є нульовим лише коли встановлено один біт числа, або іншими словами коли число є ступенем двійки.