[Задача] Побудувати лабіринт

Задача

Згенерувати лабіринт в якому можна було б дістатися у будь-яку клітину.

Рішення

Насправді існує більше одного алгоритму рішення цієї проблеми, деякі можна знайти ось тут – https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm. До того ж важливо знати що вимоги до лабіринту можуть бути змінені. Наприклад має бути необхідним щоб був лише один вхід та вихід, чи щоб вхід/вихід були у заданих точках. І так далі.

Спосіб який пояснюю далі на мою думку є найпростішим для розуміння, саме через те я на ньому і зупинився :)

Використовує цей спосіб техніку пошуку з вертанням в якому для усих знайдених, але ще не обролених шляхів зберігаємо їх і повертаємося щоб їх обробити коли зайшли в тупик.

Отже послідовність приблизно така:

 1. Вибираємо випадкову позицію в лабіринті, робимо її поточною та додаємо її в пройдений шлях, клітинку позначаємо як відвідану. Зменшуємо кількість невідвіданих клітин на одну.
 2. Якщо обробили усі клітини – ми завершили генерацію лабіринту.
 3. Для поточної клітини визначаємо напрямки у яких з неї можна переміститися: у напрямку (північ/вгору, південь/вниз, захід/вліво, схід/вправо) можна переміститися лише якщо там є невідвідана клітинка.
 4. Додаємо поточну клітину у пройдений шлях.
 5. Якщо можливих напрямків нема переходимо до кроку 9.
 6. З усих можливих напрямків випадковим чином вибираємо один і прибираємо відповідні стіни у поточної клітини та сусідньої для неї клітини у обраному напрямку. Наприклад, якщо вибрали йти вправо то у поточної клітини прибираємо східну стіну, а у клітини зправа від неї прибираємо ліву стіну.
 7. Робимо клітину до якої переходимо поточною і позначаємо її як відвідану.
 8. Повертаємося до кроку 2.
 9. Прибираємо останню клітину з пройдено шляху.
 10. Якщо у пройденому шляху ще лишилися клітини робимо останню з них поточною. <– Саме тут відбувається вертання звідки і походить назва алгоритму
 11. Повертаємося до кроку 2.

Реалізація

В моєму коді нижче я зберігаю кожну клітинку лабіринту у чарунці двомірного масиву цілих чисел. Значення числа показує які у клітинки є стіни. Навіть якусь кривеньку функцію відобреаження додав, але вона буде працювати лише з певними шрифтами (у мене Lucida Console).

#include "stdafx.h"

#include "time.h"

#include <array>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

#define WALL_NORTH 1
#define WALL_SOUTH 2
#define WALL_EAST 4
#define WALL_WEST 8
#define WALLS_ALL (WALL_NORTH | WALL_SOUTH | WALL_EAST | WALL_WEST)

#define DIR_NORTH 1
#define DIR_SOUTH 2
#define DIR_EAST 4
#define DIR_WEST 8

struct Cell
{
 Cell() : walls(WALLS_ALL), visited(false) {}

 int walls;
 bool visited;
};

struct CellCoords
{
 CellCoords(int _x, int _y) : x(_x), y(_y) {}
 int x, y;
};

class Maze
{
public:
 Maze(int w, int h)
 :
 w_(w), h_(h)
 {
  for (int x = 0; x < h; ++x)
  {
   cells_.push_back(vector<Cell>(w));
  }
 }

 void Generate()
 {
  int unvisited = w_ * h_;

  CellCoords currCell(rand() % h_, rand() % w_);

  stack<CellCoords> trail;
  trail.push(currCell);
  cells_[currCell.x][currCell.y].visited = true;
  --unvisited;

  while (unvisited > 0)
  {
   vector<int> dirs;

   if ((currCell.x > 0) && (!cells_[currCell.x - 1][currCell.y].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_NORTH);
   }
   
   if ((currCell.x < h_ - 1) && (!cells_[currCell.x + 1][currCell.y].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_SOUTH);
   }

   if ((currCell.y > 0) && (!cells_[currCell.x][currCell.y - 1].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_WEST);
   }

   if ((currCell.y < w_ - 1) && (!cells_[currCell.x][currCell.y + 1].visited))
   {
    dirs.push_back(DIR_EAST);
   }

   trail.push(currCell);

   if (!dirs.empty())
   {
    switch (dirs[rand() % dirs.size()])
    {
    case DIR_NORTH:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_NORTH;
     cells_[--currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_SOUTH;
     break;

    case DIR_SOUTH:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_SOUTH;
     cells_[++currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_NORTH;
     break;

    case DIR_EAST:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_EAST;
     cells_[currCell.x][++currCell.y].walls &= ~WALL_WEST;
     break;

    default: // case DIR_WEST:
     cells_[currCell.x][currCell.y].walls &= ~WALL_WEST;
     cells_[currCell.x][--currCell.y].walls &= ~WALL_EAST;
     break;
    }

    cells_[currCell.x][currCell.y].visited = true;
    --unvisited;
   }
   else
   {
    trail.pop();

    if (!trail.empty())
    {
     currCell = trail.top();
     trail.pop();
    }
   }
  }

  // add random entrance and exit
  cells_[rand() % h_][0].walls &= ~WALL_WEST;
  cells_[rand() % h_][w_ - 1].walls &= ~WALL_EAST;
 }

 int GetWidth() const { return w_; }
 int GetHeight() const { return h_; }

 vector<Cell>& operator[](unsigned i) { return cells_[i]; }

private:
 int w_, h_;
 vector<vector<Cell>> cells_;
};

// Finds out what wall character to draw for cells
// -----
// |a|b|
// -----
// |c|d|
// -----
// where a, b, c, d are walls value for the cells.
char getWallChar(int a, int b, int c, int d)
{
 const char aWallChars[] = 
 { 
  ' ',  '\xb3', '\xc4', '\xda', 
  '\xb3', '\xb3', '\xc0', '\xc3', 
  '\xc4', '\xbf', '\xc4', '\xc2', 
  '\xd9', '\xb4', '\xc1', '\xc5' 
 };
 bool bWallToWest = (a & WALL_SOUTH) || (c & WALL_NORTH);
 bool bWallToNorth = (a & WALL_EAST) || (b & WALL_WEST);
 bool bWallToEast = (b & WALL_SOUTH) || (d & WALL_NORTH);
 bool bWallToSouth = (c & WALL_EAST) || (d & WALL_WEST);

 int nIndex = ((bWallToWest ? 1 : 0) << 3) |
  ((bWallToNorth ? 1 : 0) << 2) |
  ((bWallToEast ? 1 : 0) << 1) |
  (bWallToSouth ? 1 : 0);
 
 return aWallChars[nIndex];
}

// Finds out what wall character to draw for cells
// -----
// |a|b|
// -----
// where a, b are walls value for the cells.
char getVerticalWallChar(int a, int b)
{
 char ch = ' ';

 if ((a & WALL_EAST) || (b & WALL_WEST))
 {
  ch = '\xb3';
 }

 return ch;
}

// Finds out what wall character to draw for cells
// ---
// |a|
// ---
// |b|
// ---
// where a, b are walls value for the cells.
char getHorizontalWallChar(int a, int b)
{
 char ch = ' ';

 if ((a & WALL_SOUTH) || (b & WALL_NORTH))
 {
  ch = '\xc4';
 }

 return ch;
}

void drawMaze(Maze& a)
{
 int h = a.GetHeight();
 int w = a.GetWidth();

 // draw top row
 for (int y = 0; y < w; ++y)
 {
  if (0 == y)
  {
   // top left corner
   cout << getWallChar(0, 0, 0, a[0][y].walls);
  }
  cout << getHorizontalWallChar(0, a[0][y].walls);
  cout << getWallChar(0, 0, a[0][y].walls, (y == w - 1) ? 0 : a[0][y + 1].walls);
 }
 cout << endl;

 // for the rest of the matrix only draw walls on south, east and south-east
 for (int x = 0; x < h; ++x)
 {
  // draw vertical walls
  for (int y = 0; y < w; ++y)
  {
   if (y == 0)
   {
    // leftmost column
    cout << getVerticalWallChar(0, a[x][y].walls);
   }

   // labyrinth cell - just empty room
   cout << ' ';
   
   // cout << hex << a[x][y].walls; // show cell walls value

   cout << getVerticalWallChar(a[x][y].walls, (y == w - 1) ? 0 : a[x][y + 1].walls);
  }
  cout << endl;

  // draw bottom wall
  for (int y = 0; y < w; ++y)
  {
   bool bLastRow = x == h - 1;
   if (y == 0)
   {
    // leftmost column
    cout << getWallChar(0, a[x][0].walls, 0, bLastRow ? 0 : a[x + 1][0].walls);
   }

   cout << getHorizontalWallChar(a[x][y].walls, bLastRow ? 0 : a[x + 1][y].walls);
   
   bool bLastColumn = y == w - 1;
   cout << getWallChar(a[x][y].walls, 
             bLastColumn ? 0 : a[x][y + 1].walls, 
             bLastRow ? 0 : a[x + 1][y].walls,
             (bLastColumn || bLastRow) ? 0 : a[x + 1][y + 1].walls);
  }
  cout << endl;
 }

 cout << endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
 srand(time(NULL));

 int w = 10, h = 7;
 
 Maze m(w, h);
 m.Generate();
 
 drawMaze(m);

 return 0;
}

Приклад згенерованого лабіринту

┌───┬─┬─────────────┐
│  │ │       │
│ │ │ │ ┌───────┐ ──┤
│ │  │ │    │  │
│ └───┤ └─┐ ──┐ └─┬─┤
│   │  │  │  │ │
├───┐ ├── │ │ ├─┐ │ │
│  │ │  │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ──┴─┤ │ │ │ │
│ │  │   │ │  │ │
│ └───┴──── │ │ ──┘ │
│      │ │
│ ──────────┘ ├──── │
       │   │
──────────────┴─────┘

Залишити відповідь

Зайти з допомогою: