Перебір усих можливих комбінацій bool

Задача

Для N змінних типу bool треба знайти всі варіанти комбінацій їх значень.

Рішення

Ідея полягає в тому що після того як змінено значення однієї змінної в true (починаємо з останньої) встановлюємо усі що йдуть за нею в false. Кожна наступна ітерація починає з останнього зміненого значення.

  1:   bool* vals = new bool[N];
  2:   for (int i = 0; i < N; ++i) vals[i] = false;
  3:  
  4:   bool cont = true;
  5:   while (cont)
  6:   {
  7:     for (int j = 0; j < N; ++j) 
  8:     {
  9:       cout << (vals[j] ? "t" : "f") << ", ";
 10:     }
 11:     cout << 'b' << endl;
 12:  
 13:     cont = false;
 14:  
 15:     for (int i = N - 1; i >=0; --i)
 16:     {
 17:       if (!vals[i])
 18:       {
 19:         vals[i] = true;
 20:         cont = true;
 21:  
 22:         for (++i; i < N; ++i) vals[i] = false;
 23:  
 24:         break;
 25:       }
 26:     }
 27:   }
 28:  
 29:   delete [] vals;

 

Оптимізація

Абсолютно зайвим є витрачання цілого байта на значення яке може буте збереженим в одному біті. Тож можна об’єднати 8, або навіть більше значень в одному.

  1: template <class T>
  2: unsigned getBit(size_t index, T* storage, size_t size)
  3: {
  4:   auto position = index / (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  5:   auto bit = index % (sizeof(T) * CHAR_BIT);
  6:   
  7:   return (storage[size - position - 1] >> bit) & 1;
  8: }
  9:  
 10: typedef unsigned char storageType;
 11: const int bitsInPosition = sizeof(storageType) * CHAR_BIT;
 12:  
 13: ...
 14:   auto positions = N / bitsInPosition;
 15:   if (N % bitsInPosition > 0) ++positions;
 16:   storageType* vals = new storageType[positions];
 17:   auto mask0Position = (1 << (N % bitsInPosition)) - 1;
 18:  
 19:   for (auto i = 0; i < positions; ++i) vals[i] = 0;
 20:  
 21:   for (size_t i = positions - 1; ;)
 22:   {
 23:     for (size_t j = 0; j < N; ++j) 
 24:     {
 25:       cout << getBit(j, vals, positions);
 26:     }
 27:     cout << endl;
 28:  
 29:     if ((++vals[i] == 0) ||
 30:       (i == 0 && ((vals[0] & mask0Position) == 0)))
 31:     {
 32:       if (i == 0)
 33:       {
 34:         break;
 35:       }
 36:       
 37:       while (++vals[--i] == 0);
 38:       i = positions - 1;
 39:     }
 40:   }
 41:  
 42:   delete [] vals;
 43: 

 

Залишити відповідь

Зайти з допомогою: